QUI SOM

 

L'Institut d'Estudis Romànics «Romania Minor» és una entitat d'àmbit europeu, amb caràcter científic i acadèmic, a nivell universitari, que té com a objectius principals la promoció, l'estudi i la difusió de les llengües romàniques minoritàries, tot i que també promou l'estudi de les llengües romàniques en general dins el camps de la lingüística i de la literatura.

Romania Minor va néixer oficialment a Espanya l'any 2003, i s'ha constituït també a Itàlia durant el 2004. A més a més, també està en procés de constituir-se legalment a Portugal. No obstant això, la nostra presència a Internet es remonta a l'any 1998, i d'ençà venim realitzant activitats.

Romania Minor ha organitzat, en col·laboració amb altres entitats, tres jornades internacionals d'estudi:

També hem de destacar que Romania Minor publica la revista Ianua, la qual va néixer l'any 1999 i té una periodicitat anual. A més, actualment treballem en una nova revista sobre glotodidàctica de les llengües romàniques minoritàries.