PROJECTES

 

Campi Romanici

Schola aestiva Romaniae Minoris. Escola d'estiu de Lingüística Romànica que se celebrarà durant el mes de juliol de 2006 al Friül.

[+info]

Romania Loqui

Projecte per a la creació de cursos telemàtics de llengües romàniques minoritzades. El primer curs que hem realitzat ha estat «Totu sas Paràulas» de llengua sarda, el qual ha estat reconegut per la Universitat de Girona com a crèdits de lliure elecció per als seus estudiants.

Actualment treballem, per encàrrec de la Societât Filologjiche Furlane, en el curs «Lenghe Libare» que forma part de la política lingüiística de la Regió Autònoma Friül i Venècia Júlia.

[+info]

Abracadabra

Abracadabra és un projecte nascut l'any 2003 que té com a objectiu elaborar materials de literatura infantil (llibres, CD-Roms, quaderns d'activitats, etc.) en diverses llengües romàniques subordinades, per difondre la literatura infantil a les escoles i crear propostes didàctiques a partir de les quals treballar els textos i contribuir a la difusió i a la millora de l'ensenyament d'aquestes llengües.

[+info]

Romania Alternativa

És molt important analitzar la situació de les llengües romàniques minoritzades. En tots els Estats de l'Europa romànica existeixen llengües minoritàries, minoritzades o amenaçades, i la majoria són llengües romàniques, com també ho són les pròpies llengües estatals. Com a parlants d'aquestes llengües, pensem que fora bo unir els nostres esforços per a lluitar contra l'oblit, contra la mort de les nostres llengües abans que sigui massa tard. Per aquest motiu, un grup de persones sensibilitzades ens hem ajuntat per a elaborar un manual de sociolingüística romànica, on s'expliquin qüestions generals de sociolingüística i es faci una presentació de cada una de les llengües romàniques en situació crítica.

[+info]