MAPES

 

Secció i mapes a cura de Francesc González i Planas.

Els mapes són en format FLASH, per la qual cosa necessiteu tenir aquesta aplicació instal·lada al vostre ordinador.

Contacte: f r a n c e s c @ r o m a n i a m i n o r . n e t