SuplementosISSN: 1616-413X

 

  2000

 • 01 | Introducción a la lingüística

  Xavier Frías Conde
 • 2001

 • 02 | Introducción a la ortografía iberorrománica medieval

  Xavier Frías Conde
 • 03 | Introducción a la semántica de la oración del español

  Xavier Frías Conde
  PDF (236 KB)

 • 04 | Introducción a la fonética y fonología del español

  Xavier Frías Conde
 • 05 | Introducción a la pragmática

  Xavier Frías Conde
 • 2002

 • 06 | Introducción a la psicolingüística

  Xavier Frías Conde
 • 07 | Introducción a la sintaxis del español

  Xavier Frías Conde
 • 2005

 • 08 | An introduction to syntax according to Generative Grammar theories

  Xavier Frías Conde
 • 2010

 • 09 | Compendio de gramática galega

  Xavier Frías Conde
 • 10 | Cuestións de lingua galega

  Xavier Frías Conde
 • 11 | El habla de Sanabria

  Xavier Frías Conde
 • 12 | Compendio de sintaxe galega

  Xavier Frías Conde
 • 2011

 • 13 | Introdución á sintagmática do galego

  Xavier Frías Conde
 • 14 | Introducció a la sintagmàtica del català

  Xavier Frías Conde & Andreu Bauçà i Sastre
 • 15 | Ischemas de limba sarda (iscritura e paradigmas)

  Xavier Frías Conde
 • 16 | O eonaviego: trazos fonéticos e morfosintácticos

  Xavier Frías Conde
 • 17 | Compendio de gramática asturiana

  Xavier Frías Conde

© Romania Minor 2011