Call for papers

Calendari d'acceptació d'originals

Les persones interessades podran fer arribar llurs col·laboracions durant tot l'any a l'adreça electrònica de la revista <i n f o @ i a n u a e d i t o r a . c o m>.

L'acceptació dels articles es comunicarà als autors, com a màxim, al cap de dos mesos de la recepció dels originals.

Més informació en la secció d'intruccions.

 

 

 

© Romania Minor 2021