La codificació del furlà

Autor/Author: Giorgio Cadorini
Revista/Journal: Ianua. Revista Philologica Romanica
Número/Number: 06
Any / Año / Year: 2006
Pàgines / Páginas / Pages: 23-28
URL: http://www.romaniaminor.net/ianua/Ianua06/06.pdf

Resum:

El procés de codificació del furlà es pot dividir en tres períodes diferents. El primer es correspon a l'ús no sistemàtic de la llengua «alta». El segon comença amb la fi de la segona guerra mundial, el qual es caracteritza per una cristal·lització de la vida cultural furlana provocada per la cortina de ferro que toca el Friül. El tercer període és el de l'oficialització progressiva del furlà, que fa de la codificació una tasca de l'administració pública local. La primera llei regional per al furlà de 1996 porta al compromís final que conclou el procés de la codificació oficial.

Mots clau: Sociolingüística, història de la codificació, estandardització, furlà, Friül | Article

 

 

 

 

 

 

català | castellano | English