ROMANIA ALTERNATIVA

 

Presentació

És molt important analitzar la situació de les llengües romàniques minoritzades. En tots els Estats de l'Europa romànica existeixen llengües minoritàries, minoritzades o amenaçades, i la majoria són llengües romàniques, com també ho són les pròpies llengües estatals. Com a parlants d'aquestes llengües, pensem que fora bo unir els nostres esforços per a lluitar contra l'oblit, contra la mort de les nostres llengües abans que sigui massa tard. Per aquest motiu, un grup de persones sensibilitzades ens hem ajuntat per a elaborar un manual de sociolingüística romànica, on s'expliquin qüestions generals de sociolingüística i es faci una presentació de cada una de les llengües romàniques en situació crítica.

Descripció del projecte [feu clic aquí] pdf

Articles