ABRACADABRA

 

Presentació

Abracadabra és un projecte nascut l'any 2003 que té com a objectiu elaborar un CD-Rom en diverses llengües romàniques subordinades, per difondre la literatura infantil a les escoles i crear propostes didàctiques a partir de les quals treballar els textos i contribuir a la difusió i a la millora de l'ensenyament d'aquestes llengües.

La filosofia del projecte

Hi ha moltes maneres de difondre una llengua minoritària a l'escola, però segurament una de les més divertides de fer-ho és mitjançant els contes infantils. D'aquesta manera, pretenem utilitzar contes de tota mena de gèneres, d'estils i d'orígens, escrits per autors de valor literari, amb la voluntat d'afavorir la normalització de les llengües subordinades.

Estructura del projecte

Tal i com s'ha explicat suara, el format dels textos és electrònic, en suport CD-Rom. En la fase final del projecte volem arribar als 101 contes en cada llengua (un nombre simbòlic que recorda Les mil i una nits). Tots els contes hauran d'anar acompanyats de propostes didàctiques, fetes per professionals del món de l'educació. Els contes seran en format PDF, per afovorir-ne la lectura davant la pantalla de l'ordinador i també per facilitar-ne la impressió en paper.

Origen dels contes i de les traduccions

Els contes seran escrits per diversos autors, tal i com ja s'ha dit, en qualsevol de les llengües que participen en el projecte i fins i tot en altres llengües. Com els autors seran d'origen divers, caldrà un equip de traductors que haurà de traduir els contes a les diferents llengües del projecte.

Índex de documents disponibles

Responsables del projecte