CAMPI ROMANICI

 

Relació amb el territori

És bo que hom entri en contacte amb el territori. En experiències semblants hem vist com els habitants del territori s'han sentit importants i han gaudit de veure l'interès que hi havia per llur llengua. A més, per nosaltres també és interessant d'estudiar el territori d'acollida per, una vegada acabats els cursos, poder també publicar una monografia científica amb els nostres estudis sobre aquell territori. Per força aquest discurs només té sentit si els campi es fan en un territori on es parla una llengua subordinada.

Repartiment del temps

Metodologia

El programa consta de classes teòriques d'interès general (3 hores al matí) i de classes de llengua (3 hores a la tarda). La primera setmana és sobretot introductòria, mentre que l'altra setmana és més aplicada. Les matèries teòriques de la primera setmana poden ésser: sociolingüística de les minories, introducció a l'estudi de textos en llengües subordinades, romanística comparada. Durant la setmana següent les matèries poden ésser: política lingüística, exercicis d'anàlisi de textos, panoràmica de les comunitats de llengua romànica subordinada.

Les classes teòriques les faran al menys dos professors, cadascú en una llengua diferent, segons la demanda dels alumnes (francès, espanyol, italià, anglès, català, etc.).

La responsabilitat didàctica del curs de llengua anirà a càrrec d'un coordinador, un per a cada llengua. No es tracta de manar els companys (si hi ha més d'un professor per a una mateixa llengua), però sí de garantir l'harmonia i la planificació del programa didàctic. Segons la demanda dels participants, per a cada llengua es faran cursos de diversos nivells.

Valor legal

Una vegada acabat el campus, els participants dels cursos rebran un certificat d'assistència (participació mínima: 80%). El campus ha de formar part de l'oferta didàctica d'una universitat (millor si ho és de més d'una) i ha de poder comptar amb el reconeixement d'un cert nombre de crèdits.

>>

p. 2/3